18k Rose Gold | Hair Elastic Bangle

18k Rose Gold | Hair Elastic Bangle

$39.00